University of Cincinnati Classics Library

Modern Greek Journals and Serials 1800-1899

Dates refer to when the publication began. In most, but not all, cases the Cincinnati collection’s holdings begin at initial publication or shortly thereafter.

The list includes all cataloged journal or serial titles in the collection published in the nineteenth century, including a few in languages other than Modern Greek.

The Library of Congress classifications may give an indication of the title’s subject focus. However, many journals were initially classed as AP, which is a general journal classification.

YEAR

 

JOURNAL AND SERIAL TITLES

LC class

1805

HELLENIKES VIVLIOTHEKES.

PA

1811

HERMES HO LOGIOS.

AP

1824

HELLENIKA CHRONIKA

AN

1825

GENIKE EPHEMERIS TES HELLADOS.

AP

1831

HE AIGINAIA.

AP

1833

EPHEMERIS TES KYVERNESEOS.

J

1834

IONIOS ANTHOLOGIA. MET' ELPIDON AGATHON.

EUANGELIKE SALPINX.

AP

BL

1835

EPHEMERIS TON ANGELION.

AN

1836

ANTHOLOGIA TON KOINOPHELON GNOSEON.

EOS.

AP

AP

1837

EPHEMERIS ARCHAIOLOGIKE.

PRAKTIKA TES EN ATHENAIS ARCHAIOLOGIKES HETAIREIAS.

EPHEMERIS NOMIKE.

DF

DF

K

1839

HO PAIDAGOGOS.

L

1840

EUROPAIKOS ERANISTES.

P

1843

HELLENOMNEMON E, SYMMIKTA HELLENIKA.

DF

1844

ASTRON TES ANATOLES.

DF

1846

PRAKTIKA TON SYNEDRIASEON TES VOULES...

J

1847

HE EUTERPE.

AP

1850

HE PANDORA.

AP

1851

EPIGRAPHAI ANEKDOTOI.

CN

1852

HE MNEMOSYNE.

NOMOLOGIA TON POLITIKON KAI EMPORIKON APOPHASEON.

EPHEMERIS TON PHILOMATHON, PHILOLOGIKE EKKLESIASTIKE KAI TES DEMOSIAS EKPAIDEUSEOS

AP

K

PA

1853

THE PHILHELLENIC BANNER.

DF

1855

VIVLIOTHEKE TOU LAOU.

AP

1857

EUANGELIKOS KERYX.

BX

1858

NOMIKE MELISSA, ETOI SYLLOGE TON SPOUDAIOTERON APOPHASEON.

JN

1860

HO VRETTANIKOS ASTER. 1891-92 reprint.

AN

1861

PHILISTOR.

PA

1862

ARCHAIOLOGIKE EPHEMERIS.

HO CHRONOS, HEMEROLOGION.

HEPTALOPHOS.

DF

AY

DR

1863

SYNGRAMMA PERIODIKON.

PA

1864

ONESANDROS, E, EPHEMERIS TOU KATA XERAN KAI THALASSAN.

UB

1865

ETHNIKE VIVLIOTHEKE.

HEPTALOPHOS NEA.

AP

DR

1866

DIKAIOSYNE.

LOGIOS HERMES.

AN

PA

1868

LOGOS

AN

1869

HO MENTOR.

HEPTALOPHOS:

GEORGIKE EPHEMERIS.

AP

DR

S

1871

PERIODIKON TOU ANAGNOSTERIOU, HE SMYRNE.

CHRONOS: EPETERIS NEOLOGOU…

AP

AP

1872

ATHENAION.

GEOPONIKA.

VIVLIOGRAPHIKON DELTION HELLENIKES PHILOLOGIAS.

EPISEMOS STRATIOTIKE EPHEMERIS TOU ETOUS.

AS

QK

Z

UB

1873

HOMEROS.

OIKONOMIKE EPITHEORESIS.

AP

HB

1874

EUANGELIKOS LOGOS.

VYRON.

SOKRATES.

BX

AP

PA

1875

MOUSEION KAI VIVLIOTHEKE TES EUANGELIKES SCHOLES.

DS

1876

HESTIA.

ATHENAIS.

AP

AP

1877

PARNASSOS.

SOTER.

DIKASTIKA CHRONIKA.

AS

BX

K

1878

SAVATIAIA EPITHEORESIS: POLITIKE KAI PHILOLOGIKE.

PLATON.

PHOIVOS.

KERYGMA: EPHEMERIS TON CHRISTOKRATIKON ARCHON.

AP

P

R

BX

1879

CHLORIS.

GALENOS.

AP

R

188u

AINOS.

AP

1880

EUXEINOS PONTOS.

HELLENISMOS.

THRESKEUTIKE PHONE,

EPHEMERIS TON SCHOLEION.

HO GRAPHIKOS KOSMOS.

AP

AP

BR

L

AP

1881

HESPEROS.

EPITHEORESIS POLITIKE KAI PHILOLOGIKE.

SION.

AP

AP

BR

1882

HO KOSMOS.

PYTHAGORAS.

AP

HS

1883

ROMEOS.

EPHEMERIS ARCHAIOLOGIKE.

APOLLON.

DELTION TES HISTORIKES KAI ETHNOLOGIKES HETAIREIAS TES HELLADOS.

PA

DF

AP

DF

1884

HEVDOMAS: EPITHEORESIS KOINONIKE KAI PHILOLOGIKE.

NEON KERYGMA.

AS

BX

1885

KLEIO.

ASTER TOU PONTOU.

HELLENIKE GEORGIA.

AP

DS

S

1886

ETHNIKON HEMEROLOGION CHRONOGRAPHIKON, PHILOLOGIKON, KAI GELOIOGRAPHIKON.

AY

1887

ANAPLASIS.

AP

1888

AKROPOLIS PHILOLOGIKE.

DELTION ARCHAIOLOGIKON.

AP

DF

1889

PROMETHEUS.

HELLAS : PERIODIKON TOU EN AMSTELODAMO PHILELLENIKOU SYLLOGOU.

ATHENA: SYNGRAMMA PERIODIKON TES EN ATHENAIS EPISTEMONIKES HETAIREIAS.

AP

PA

 

AS

 

1890

THEMIS.

K

1892

GENIKE EPITHEORESIS.

DELTION TES CHRISTIANIKES ARCHAIOLOGIKES HETAIREIAS.

BYZANTINISCHE ZEITSCHRIFT.

AP

BR

PA

1893

TO NEON PNEUMA.

AGAPE.

AS

BX

1894

ASTRAPE.

NEA HELLAS.

VIZANTIISKII VREMENNIK. 1962 r eprint.

AP

AY

DF

1895

DODONE: EIKONOGRAPHEMENON EPEIROTIKON HEMEROLOGION.

DF

1896

XENOPHANES. SYNGRAMMA PERIODIKON TOU SYLLOGOU TON MIKRASIATON "ANATOLES".

DS

1897

THRAKIKE EPETERIS.

ECHOS D'ORIENT.

AS

BX

1898

JOURNAL INTERNATIONAL D'ARCHEOLOGIE NUMISMATIQUE.

HELLENISMOS

HE TECHNE.

PODELATIKE KAI ATHLETIKE EPITHEORESIS TES ANATOLES.

ETHNIKE AGOGE…

HE TECHNE TOU K. CHATZOPOULOU, 1898-1899. 1980 reprint.

CJ

AP

PA

GV

L

PA

1899

ANAMORPHOSIS.

DELTION TES EN HALMYRO PHILARCHAIOU HETAIREIAS "TES OTHRYOS".

BX

DF

189u

PHILOLOGIKE ECHO.

AP

Modern Greek Journals and Serials 1900-1950

YEAR

JOURNAL AND SERIAL TITLES

LC

class

1900

PROPYLAIA.

HARMONIA.

PANATHENAIA.

DELTION GEORGIKON.

AP

AP

AP

S

1901

HEMEROLOGION ENKYKLOPAIDIKON.

PINAKOTHEKE.

EREUNA.

HO DIONYSOS [TO MEGALETERON PERIODIKON TES ANATOLES].

MOUSEION EIKONOGRAPHEMENON.

AY

AP

AP

AP

AP

1902

PHYLLIS.

ANATOLE.

AP

AP

1903

ARKADIKE EPETERIS.

HO NOUMAS.

NEA ZOE.

CHOROGRAPHIA TES HELLADOS.

EPISTEMONIKE EPETERIS.

ATHENES-EXPOSITION; ORGANE OFFICIEL DE L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'ATHENES--1903.

AY

AP

PA

DF

AS

T

1904

AKRITAS.

HE EIKONOGRAPHEMENE MENIAIA PANELLENIOS EPITHEORESIS.

NEA SION.

L'HELLENISME.

NEOS HELLENOMNEMON.

PA

AP

BL

AP

DF

1905

PANELLENION LEUKOMA.

HEMEROLOGION TOU ETOUS…ETHNIKA PHILANTHROPIKA KATASTEMATA EN KONSTANTINOUPOLEI.

AY

BX

1906

ZAKYNTHION HEMEROLOGION TOU ETOUS 1907.

AY

1907

HELLAS : EIKONOGRAPHEMENE DISEVDOMADIAIA EPITHEORESIS.

HE MELETE.

MIKRASIATIKON HEMEROLOGION.

ATHENAI, EPHEMERIS KATHEMERINE...

AP

AP

AY

AP

1908

MAKEDONIKON HEMEROLOGION...

HEMEROLOGION EMPORIKON KAI PHILOLOGIKON.

AY

AY

1909

VYZANTIS: EPITHEORESIS TON VYZANTIAKON SPOUDON.

PHAROS. EIKONOGRAPHEMENON PERIODIKON DIA PAIDAS KAI EPHEVOUS.

ZOE: MENIAIA PHILOLOGIKE EPITHEORESIS.

DF

AP

 

PN

1910

HO ARISTOTELES.

POLITIKE EPITHEORESIS.

AP' HOLA.

HO EIKONOGRAPHEMENOS PARNASSOS.

ERANISTES.

HO KALLITECHNES

IZVIESTIIA NA BULGARSKOTO ARKHEOLOGICHESKO DRUZHESTVO = BULLETIN DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE BULGARE.

ARCHAIOLOGIKE EPHEMERIS.

DIPYLON.

AP

AP

AP

AP

AP

N

DR

 

DF

DF

1911

GRAMMATA [LOGOTECHNIKON PERIODIKON EKDIDOMENON EIS TEN ALEXANDREIAN…].

PHOS. MENAION PHILOLOGIKON PERIODIKON.

MASTIGION [KYPRIAKON SATIRIKON PHYLLON].

CHIAKA CHRONIKA.

FELIX RAVENNA

DELTIO TOU EKPAIDEUTIKOU HOMILOU…

AIOLIKOS ASTER.

PA

 

AP

AP

DS

DG

L

AP

1912

CHRISTIANIKE KRETE: CRETA CHRISTIANA.

CHIAKON HEMEROLOGION.

EIKONOGRAPHEMENON HEPTANESIAKON HEMEROLOGION HISTORIKON, CHRONOGRAPHIKON KAI EUTHYMOGRAPHIKON TOU ETOUS 1913.

BX

DS

AY

1915

KRITIKE KAI POIESE.

ETHNIKOS KERYX.

ARCHAIOLOGIKON DELTION.

PA

AP

DF

1916

ADELPHOSYNE.

DF

1917

NEOS AION.

GREGORIOS HO PALAMAS.

NAUTIKE EPITHEORESIS.

AP

BX

V

1918

HO LOGOS.

VOMOS.

TO MELLON EPITHEORESIS TON POLITIKON KAI KOINONIKON EPISTEMON, META NAUTIKOU DELTIOU.

PA

AP

JA

1919

HE KAINE DIDACHE.

MAUROS GATOS.

BX

PA

191u

ANAMNESEIS KAI ELPIDES.

AY

1920

MALEVOS.

HO ATHOS.

BYZANTINISCH-NEUGRIECHISCHE JAHRBUCHER

GREECE : ECONOMIC AND COMMERCIAL CONDITIONS IN GREECE.

AP

DR

BD

HC

1921

ARCHEION OIKONOMIKON KAI KOINONIKON EPISTEMON.

HE CHARAUGE TOU ANTHROPISMOU.

ETHNIKON HEMEROLOGION CHRONOGRAPHIKON, PHILOLOGIKON, KAI GELOIOGRAPHIKON TOU ETOUS ...

SYRIANON HEMEROLOGION.

AP

BF

PA

 

PA

1922

HEMEROLOGION TES MEGALES HELLADOS.

THESAUROS, HEVDOMADIAION ENKYKLOPAIDIKON PERIODIKON.

IZVESTIIA NA BULGARSKIIA ARKHEOLOGICHESKI INSTITUT = BULLETIN DE L'INSTITUT ARCHEOLOGIQUE BULGARE.

AY

AP

DR

 

1923

EKKLESIA.

THEOLOGIA.

ERGASIA.

BX

BX

L

1924

PRAKTIKA SYNEDRION TOU ETOUS 1924- ( HELLENIKE ANTHROPOLOGIKE HETAIREIA)

BYZANTION: REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BYZANTINES. EPITHEORSIS TES TOPIKES AUTODIOIKESEOS.

NEA EPOCHE.

EPETERIS.

GN

 

PA

JN

AP

DF

1925

CHRISTIANIKON HEMEROLOGION.

PHILIKE HETAIRIA. PERIODIKO TECHNES KAI ELENCHOU.

PENTANESIAKE EPETERIS.

ANDRIAKON HEMEROLOGION TOU ETOUS 1925-

MAKEDONIKON HEMERLOGION.

HEMEROLOGION (PASCHALINON) TOU "HODOIPORIKOU SYNDESMOU".

HO SYNETAIRISTES.

BX

AP

AY

AY

AY

DF

HD

1926

ANAGENNESE.

NEOELLENIKA GRAMMATA.

TO PHRANKELIO.

PRAKTIKA. (AKADEMIA ATHENON)

PANDEKTAI NEON NOMON KAI DIATAGMATON.

EPEIROTIKA CHRONIKA.

AP

PA

AP

AS

K

DF

1927

HELLENIKA GRAMMATA.

IONIOS ANTHOLOGIA.

EPISTEMONIKE EPETERIS... PHILOSOPHIKES SCHOLES.

NEA HESTIA.

PERIODIKOU DELTION VIVLIOTHEKES KRETIKOU PHILOLOGIKOU SYLLOGOU EN CHANIOIS.

EREUNA.

AP

AP

AS

AP

DF

 

AP

1928

PNOE.

ENKYKLOPAIDIKON HEMEROLOGION.

HELLENIKA.

ARCHEION PONTOU.

THRAKIKA.

PA

AY

DF

AS

DF

1929

ARCHEION PHILOSOPHIAS KAI THEORIAS TON EPISTEMON.

PROTOPORIA.

PEITHARCHIA.

TO HELLENIKON ETOS.

EPETERIS TOU PANEPISTEMIAKOU ETOUS 1929-

POLEMON.

BYZANTINOSLAVICA.

EKDROMIKA.

DIKASTIKE.

HO SYNERGATISMOS.

B

AP

AP

AY

AS

DF

CB

DF

K

HD

1930

STATISTIKE EPETERIS TES HELLADOS = ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA GRECE.

HO LOGOS.

EPISTEMONIKE EPETERIS , EKDIDOMENE HYPO TES SCHOLES TON NOMIKON KAI OIKONOMIKON EPISTEMON

LES BALKANS.

"KYNOURIAKA."

HELLENIKE BIBLIOGRAPHIA KATALOGOS TOU EN TE ETHNIKE VIVLIOTHEKE KATA NOMOU KATATETHEIMENON ANTITYPOU.

TOURISTIKE HELLAS.

PHILOLOGIKE PROTOCHRONIA.

HA

 

AP

AS

 

AP

DF

Z

 

DF

PA

1931

MESAIONIKA GRAMMATA.

PROTOPOROI. ZONTANE TECHNE, KRITIKE, MELETE.

HO KYKLOS. PHYLLA TOU LOGOU KAI TES TECHNES.

KOSMOTHEORIA.

NAUTIKA CHRONIKA.

STUDI BIZANTINI E NEOELLENICI.

PA

AP

AP

AP

HF

DF

1932

EPISTEMOLOGOS.

RYTHMOS.

DELTION TES HELLENIKES GEOGRAPHIKES HETAIREIAS.

EPITHEORESIS KOINONIKES KAI DEMOSIAS OIKONOMIKES.

MACEDONIA .

ZBORNIK ZA ISTORIJU, JEZIK I KNIJIZEVNOST SRPSKOG NARODA.

TECHNIKA CHRONIKA.

LAKONIKA.

MYSON.

TO MELLON TES HYDRAS.

KOINONIKE EREUNA.

AP

PA

G

HC

DR

DR

AP

DF

DF

DF

S

1933

GENIKE HELLENIKE VIVLIOGRAPHIA.

IDEA.

DEMOSIEUMATA ANOTATOU OIKONOMIKOU SYMVOULIOU.

EPETERIS TOU PHOITETIKOU THEOLOGIKOU SYNDESMOU.

MYKONIATIKA CHRONIKA.

SEMERA.

Z

AP

HC

AS

DF

AP

1934

ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETA MAGNA GRECIA BIZANTINA-MEDIOEVALE.

TO VOUNO.

KYPRIAKA GRAMMATA.

VIOMECHANIKE EPITHEORESIS.

ARCHEION TOU THRAKIKOU LAOGRAPHIKOU KAI GLOSSIKOU THESAUROU.

KEPHALLENIAKA NEA.

EKTHESIS TON PEPRAGMENON KATA TO PANEPISTEMIAKON…

EPHEMERIS TON HELLENON NOMIKON.

ARCHEION IDIOTIKOU DIKAIOU : TRIMENIAIA NOMIKE EPITHEORESIS = ARCHIVES DE DROIT PRIVE : REVUE JURIDIQUE TRIMESTRIELLE.

GRAMMATA: PHILOLOGIA, TECHNE, AGOGE.

ATHENAI.

DG

 

G

PA

HC

DF

 

DF

LF

K

K

 

PA

AP

1935

AKADEMEIA.

TA NEA GRAMMATA.

HELLENIKA PHYLLA.

NEOELLENIKON ARCHEION.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES AMIS DES EGLISES ET DE L'ART COPTES.

ANITLARI KORUMA KURULU.

ORIENTALIA CHRISTIANA PERIODICA.

ARCHEION TON VYZANTINON MNEMEION TES HELLADOS.

SOBORNOST.

TO 3O MATI. Reprint.

EPETERIS LAOGRAPHIKES KAI HISTORIKES HETAIREIAS KYKLADIKOU POLITISMOU KAI TECHNES.

L'HELLENISME CONTEMPORAIN.

AP

PA

AP

AP

DT

 

DR

BX

DF

 

NX

DF

 

AP

1936

KAPPADOKIKO ARCHEIO HE SINASOS.

DELTION AGROTIKES TRAPEZES HELLADOS.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES AMIS ET DE L'ART COPTE. EPISTEMONIKE EPETERIS TES PHILOSOPHIKES SCHOLES TOU PANEPISTEMIOU ATHENON.

ARCHEION EUVOIKON MELETON.

KRETIKES SELIDES.

HAGIOREITIKE VIVLIOTHEKE

AP

HG

DT

AS

 

DF

DF

BX

1937

TO NEON KRATOS.

PANKEPHALLENIAKON HEMEROLOGION.

ERGATIKE HELLAS.

DREROS.

TO NESI.

PONTIAKA PHYLLA.

KYPRIAKAI SPOUDAI.

EPETERIS TOU PANEPISTEMIAKOU.

NEA POLITIKE.

AKTINES.

EPETERIS TES HENOSEOS KALLITECHNON LOGOTECHNON CHANION.

AP

AY

AP

AP

DS

DS

DS

LF

JA

BX

PA

1938

TA PROPYLAIA.

HE NEOLAIA.

EOS.

EPISTEMONIKE EPETERIS, EKDIDOMENE HYPO TES GEOPONIKES KAI DASOLOGIKES SCHOLES.

THE LINK; A REVIEW OF MEDIAEVAL AND MODERN GREEK.

PERIODIKON TOU EN CHIO SYLLOGOU ARGENTE.

BULLETIN DE LA SOCIETE D'ARCHEOLOGIE COPTE.

MIKRASIATIKA CHRONIKA.

AP

AP

AP

AS

 

PA

DS

DT

DS

1939

EPETERIS TOU MESAIONIKOU ARCHEIOU.

LEXIKOGRAPHIKON DELTION.

EPETERIS TOU LAOGRAPHIKOU ARCHEIOU / AKADEMIA ATHENON.

GALENOS.

AS

AS

AS

RM

193u

ENKYKLOPAIDIKON HEMEROLOGION EIKONOGRAPHEMENON.

BX

1940

ATHENE; THE AMERICAN MAGAZINE OF HELLENIC THOUGHT.

MAKEDONIKA.

AP

AS

1941

KOMMOUNISTIKE EPITHEORESE.

DUMBARTON OAKS PAPERS.

NEWS LETTER. ( GREEK WAR RELIEF ASSOCIATION)

JN

N

D

1943

CHRONIKA TOU PONTOU.

PHILOLOGIKE PROTOCHRONIA.

ETUDES BYZANTINES.

GREEK WAR RELIEF NEWS LETTER.

DS

PA

DF

D

1944

PHILOLOGIKA CHRONIKA.

HETAIREIA THRAKIKON MELETON [DEMOSIEUMATA].

PA

DF

1945

NEA ZOE. ZOTANE TECHNE--KOINONIKE EPISTEME--EKLAIKEUSE.

KALLITECHNIKE HELLADA.

ELEUTHERA GRAMMATA.

TO TETRADIO.

MORPHOSE.

ANGLOELLENIKE EPITHEORESE

ANTAIOS.

SISMANOGLEION.

NEA GENIA. ORGANO TOU KENTRIKOU SYMVOULIOU TES EPON.

TO PHROURION.

AP

AP

AP

AP

HX

AP

D

RC

DF

AP

1946

THE BULLETIN OF THE BYZANTINE INSTITUTE.

DELTION PHOROLOGIKES NOMOTHESIAS.

EPITHEORESIS OIKONOMIKON KAI POLITIKON EPISTEMON.

ARCHEION EKKLESIASTIKOU KAI KANONIKOU DIKAIOU.

MIKRASIATIKE HESTIA.

ARCHEION SAMOU.

HE NEA OIKONOMIA.

BYZANTINA-METABYZANTINA.

REVUE DES ETUDES BYZANTINES.

ETHNIKE VIVLIOTHEKE.

PAIDEIA.

DF

HJ

HC

BX

DS

DF

HB

PA

DF

DR

L

1947

HO AIONAS MAS.

ALEXANDRINE LOGOTECHNIA.

METEORA.

HELLENICANA.

LA CROIX.

DODEKANESIAKE EPITHEORESIS.

VIZANTIISKII VREMENNIK.

KRETIKA CHRONIKA.

NAXIAKON ARCHEION.

AGOGE.

EPISTEMONIKE EPETERIS [EKDIDOMENĒ HYPO TĒS ANŌTATĒS VIOMĒCHANIKĒS SCHOLĒS] .

TOPIKE AUTODIOIKESIS.

CHRONIKA TOU PEIRAMATIKOU SCHOLEIOU TOU PANEPISTEMIOU THESSALONIKES.

SOCIAL WELFARE IN GREECE.

REPORT TO CONGRESS ON ASSISTANCE TO GREECE AND TURKEY.

AP

PA

AP

LB

P

DS

DF

DF

DF

L

HB

 

JN

L

 

HV

DF

1948

POIETIKE TECHNE.

AGON EPIVIOSEOS.

HELLENIKE DEMIOURGIA.

BATTLE FOR SURVIVAL.

REPORT OF THE DEPARTMENT OF ANTIQUITIES, CYPRUS. HELLENIA, THE VOICE OF GREEK WOMEN.

ANDRIAKA CHRONIKA.

WEEKLY REPORT OF THE ECA MISSION TO GREECE.

REPORT OF THE UNITED NATIONS SPECIAL COMMITTEE ON THE BALKANS.

PA

HC

AP

HC

DS

HQ

DF

HC

HC

1949

NEOI RYTHMOI TECHNES KAI LOGOU.

HELLENIKE KYPROS.

PLATON. DELTION TES HETAIREIAS HELLENON PHILOLOGON.

HALIEUTIKON DELTION.

KRETIKE HESTIA.

WEEKLY REPORT OF THE ECA MISSION TO GREECE AND THE AMERICAN MISSION FOR AID TO GREECE.

EPISTĒMŌN TOU AKADĒMAIKOU ETOUS

PA

DS

AS

SH

DF

HC

 

JA

194u

DIGEST OF REPORTS RECEIVED FROM FIELD REPRESENTATIVES DURING ... / ECONOMIC COOPERATION ADMINISTRATION, MISSION TO GREECE

HO KOSMOS TES PSYCHES.

NEWS FROM GREECE. ( NATIONAL COMMITTEE FOR THE RESTORATION OF GREECE)

HC

 

BF

D

1950

AIXONE.

HO KRIKOS TOU APODEMOU HELLENISMOU.

SPOUDAI: OIKONOMIKAI--KOINOIKAI--TECHNIKAI.

PONTIAKE HESTIA.

EPISTEMONIKE EPETERIS TES ANOTATES SCHOLES POLITIKON

NAUTILIAKA NEA.

MELISSOKOMIKE HELLAS.

MATHETIKE HESTIA.

PONTIAKO THEATRO.

DIGEST OF REPORTS FROM FIELD REPRESENTATIVES / ECONOMIC COOPERATION ADMINISTRATION, MISSION TO GREECE.

COMMUNITY DEVELOPMENT EMPLOYMENT.

IZVESTIIA NA ARKHEOLOGICHESKIIA INSTITUT = BULLETIN DE L'INSTITUT ARCHEOLOGIQUE.

AP

AP

HB

DS

JA

V

SF

LH

PN

HC

 

HD

DR